publicaties

1. Publications in Bijvoorbeeld (KLUWER):Advocatenakte

Advocatencontract

Collectief ontslag

Dading in burgerlijke en handelszaken

Deskundigenonderzoek - Gerechtelijk

Deskundigenonderzoek - Minnelijk

Handelsagentuur - Belgisch recht

Handelsagentuur - Internationaal (ICC)

Handelsfonds

Ingebrekestelling

Kwijting

Lastgeving

Minnelijke schikking in strafzaken

Overdracht handelsfonds

Schriftelijke getuigenverklaring

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen

Strafrechtelijk onderzoek - Vrijmaking beslag en verbeurdverklaring in strafrecht

Verjaringsstuitende ingebrekestelling

Voorlopige bewindvoerder vennootschappen

WCO – Handelsonderzoek - Wet van 31 januari 2009

WCO - vrijwillige overdracht onder gerechtelijk gezag door wijziging van het doel van de procedure gerechtelijke reorganisatie (art. 59 e.v. WCO)

Wettelijke interest

2. LARCIER

Lid Eindredactie en Auteur in RES ET JURA IMMOBILIA (een tweetalig Frans/Nederlands Driemaandelijks tijdschrift over onroerend goed, namelijk: Architecten, Huur, Handelshuur, Landpacht, Woninghuur, Zaken, Gebouwen, Milieu, Aanneming, Expertises, Onteigeningen, Landmeters, Fiscaliteit, Gemene muur en gracht, Vastgoed, Eigendom, Nabuurschap, Erfdienstbaarheid, Stedebouw, Wegenis, Overheidsopdrachten, Woonbeleid.


3. DEUBNER (LINK)

Erfrecht 

Verkeersrecht 


4.DEUTSCHER MITTELSTANDSBUND (DMB)

Das Einheitsstatut in Belgien

Der "strafrechtliche Vergleich" wird ausgedehnt

Die strafrechtliche Haftung der juristischen Person in Belgien

Die Erbrechtsverordnung


5. LEGALINK (CrossBorderQuestionnaires and Publications)


Anticorruption laws (December 2013)

Doing business in Belgium

Guidelines for investment in commercial real estate  (January 2013)

International arbitration

Layoffs: A Legalink Summary Of Laws Around The World(October 2012)

Litigation ADR (July 2013)

Public Procurement: Guidelines for contracts with public authorities (October 2012)

Public Procurement Law - An International Overview 2011 Edition, by Legalink and West, a Thomson Reuters business


6. REVUE DE DROIT COMMERCIAL (RDC)

Scope of the priciple ‘forum regit processum’ in Belgian legal practice, R.D.C. 2012, liv. 2, 156-164 (3 juillet 2012)