team

JOHAN LAMBERS
  • T. : +32 (0)2 548 29 72
  • M. : +32 (0)475 26 40 38
  • F. : +32 (0)2 502 81 90
Advocaat sinds 1974, lid van de Nederlandse Orde van de advocaten aan de Balie te Brussel.
 
PROFIEL:
· Licentiaat in de rechten, Universiteit Gent 
· Bijkomende juridische vorming in Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Verenigde
  Staten
· Gewezen lid van de Raad van de Orde (1992-1995 en 2005-2008)
· Gewezen docent 'ORGANISATIE EN IT' aan de Stageschool van de Balie 
· Ere-vervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel 
 
TALEN:
· Nederlands
· Frans
· Engels
· Duits
· Russisch 
 
VOORKEURMATERIES:
· Handels- en Economisch recht
· Burgerlijk recht (aansprakelijkheid, overeenkomsten)
· Vennootschappen 
 
PUBLICATIES:
· Lid Eindredactie en Auteur in MODELLEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, KLUWER
  UITGEVERS, met vertalingen van modellen in het Frans, Engels en Duits.
· Lid Eindredactie en Auteur in RES ET JURA IMMOBILIA, een tweetalig
  Frans/Nederlands driemaandelijks tijdschrift over onroerend goed.
· Enkele publicaties in het Russisch, zoals de vertaling in het Russisch van de
  Europese Codex van deontologische regels voor Advocaten. 
 
DIVERSEN:
Werkzaam onder de vorm van een BVBA - KBO 0433.605.836.